Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice - školník

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Školník
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice
Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
  • nižšie stredné odborné vzdelanie alebo vyššie
  • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný úväzok: 50 %
Nástup do zamestnania: 1.4. 2024
 
Pracovná doba je od 12:00 do 16:00 hod. Vykonávanie základných školníckych a údržbárskych práce v objektoch školy, vykonávanie pravidelnej obhliadky funkčnosti zariadení v objektoch školy, starostlivosť o čistotu v areáli školy (kosenie trávnatých plôch v areáli školy, odpratávanie snehu v zimnom období...). Vyžaduje sa bezúhonnosť, samostatnosť,  zodpovednosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, fyzická zdatnosť, manuálne zručnosti, príjemné vystupovanie.
 
Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 11.3.2024.
 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 
Košice 5.3.2024                                                                               
 
Mgr. Veronika Kopancová 
poverená riaditeľka školy