Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice - pomocná sila

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Pomocná sila do kuchyne
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice
Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org

Kvalifikačné predpoklady:
Výučný list v potravinárskom alebo gastro odbore (predavač potravín, kuchár/čašník...) alebo odborná spôsobilosť na prácu s potravinami v školskom stravovaní, potrebný zdravotný preukaz.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný úväzok: 100 %
Nástup do zamestnania: február 2024
 
Pracovná doba od 6:30 do 14:30 hod. Vyžaduje sa samostatnosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, príjemné vystupovanie. Prax v školskom stravovaní vítaná. Jedná sa o fyzickú prácu, príprava a výdaj cca 420 obedov denne + denné čistenie, sanitácia, dezinfekcia. Pracovná pozícia na dobu určitú do 30.6.2024 s možnosťou predĺženia.
 
Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 09.09.2024.
 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 06.02.2024                                                                           
 
Mgr. Veronika Kopancová 
poverená riaditeľka školy