Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Abovská 36, Košice - kuchár/ka

Pracovná pozícia: pomocný/á kuchár/ka
Začiatok pracovného pomeru od: ihneď
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • príprava a výdaj jedál a nápojov podľa vekovej skupiny stravníkov
 • spolupodieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka
 • normovanie potravín na prípravu pokrmov podľa platných materiálno-spotrebných noriem
 • pracovná doba: 07:00 – 15:00 hod.
Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola
Abovská 36
040 17 Košice 
 
Kvalifikačné predpoklady
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
Vzdelanie v odbore – Stravovanie

Osobnostné predpoklady
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • disciplína
 • dodržiavanie štandardov kvality
 • odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami
Požadované doklady
 • žiadosť,
 • životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a osvedčenia
 • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
Ostatné:
úväzok 100 %,
Plat:  platová trieda  2 -  851,00 €
 
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom.  
 
Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice
 
Kontakt:  jedalen@zsabovska.sk
                 tel.č.: 055/6855239
                 
 
                                   
Mgr. Miroslav Gajdoš
riaditeľ školy