Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Turgenevova 7, Košice

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 14.05.2012 do 30.6.2012

Pozícia: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola , Turgenevova 7, 040 01 Košice

Kontakt: 055/6788570, e-mail: slimakturgenevova7ke@centrum.sk

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne na riaditeľstvo materskej školy.