Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - MŠ Turgenenvova 7, Košice

Voľné pracovné miesto na dobu určitú:
od 27.08.2012 do 30.6.2013

Pozícia:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa:
 Materská škola , Turgenevova 7, 040 01 Košice

Kontakt:
telefón:  055/6788570,
e-mail: slimakturgenevova7ke@centrum.sk

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne na riaditeľstvo materskej školy najneskôr do 13.06. 2012.