Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľných  pracovných  miestach:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526 riaditel@zskrosnianke.sk

Kategória pedagogických zamestnancov:     pedagogický asistent

Podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa - Príloha č. 1;
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ/ - Príloha č. 2;
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky a informatiky roč. 5. – 9 - Príloha č.3;
Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 4

 

Kvalifikačné predpoklady:

     Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt:               055/ 6 712 526

                               e-mail: riaditel@zskrosnianke.sk

 

Košice 22. 4. 2022                                     Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľka školy

 

Prílohy

1. DOC 165 KB Príloha č. 1 Podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa
2. DOCX 138,45 KB Príloha č. 2 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ/
3. DOCX 138,63 KB Príloha č. 3 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky a informatiky roč. 5. – 9
4. DOC 148,5 KB Príloha č. 4 Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok