Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Janigova 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov :


Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola
Janigova 2

040 23 Košice

 

Kategória voľných pracovných miest:
1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ MAT, INF, GEO, TEV - Príloha č. 1
2. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ ANJ pre 1. stupeň ZŠ - Príloha č. 1
3. Kategória voľného pracovného miesta: Stredoškolské vzdelanie so zameraním na vychovávateľstvo - Príloha č. 2

 

Iné požiadavky:
1. bezúhonnosť,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. ovládanie štátneho jazyka


Osobnostné predpoklady a zručnosti:
1. svedomitosť
2. organizačné a komunikačné schopnosti
3. flexibilita a kreativita

  1. dobrý vzťah k deťom
  2. ochota zapájať sa do mimoškolských aktivít

 

  1. Voľné pracovné miesto
    od 01.09.2022


Požadované doklady:
1. žiadosť
2. profesijný životopis zaslaný e-mailom, poštou na adresu ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice
3. súhlas so spracovaním osobných údajov
4. kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite do 9. 5.2022 poštou, prípadne emailom, na riaditeľstvo školy.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Informácie:
e-mail: zsjanigova@centrum.sk

Košice 4.5.2022

Mgr. Edita Oravcová
riaditeľka školy

Prílohy

1. DOCX 12,84 KB Príloha č. 1 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ MAT, INF, GEO, TEV 2. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ ANJ pre 1. stupeň ZŠ
2. DOCX 12,59 KB Príloha č. 2 Kategória voľného pracovného miesta: Stredoškolské vzdelanie so zameraním na vychovávateľstvo