Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta na ZŠ Maurerova 21, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419
vyberovekonanie@zsfullu.sk

 

1. Podkategória: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy - Príloha č.1;
2. Podkategória: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 2;
3. Podkategória: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 3

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaslať do 20.6.2022 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk 

www.facebook.com/zsmaurerka 

PaedDr. Katarína Martiňáková, riaditeľka školy

Prílohy

1. DOCX 16,26 KB Príloha č.1 učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy
2. DOCX 14,8 KB Príloha č. 2 vychovávateľ/ka v školskom klube detí
3. DOCX 14,77 KB Príloha č. 3 vychovávateľ/ka v školskom klube detí