Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019  Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Voľné pracovné miesto od 01. septembra 2023

 

1. Pozícia: pedagóg – telesná výchova - Príloha č. 1
2. Pozícia: pedagóg – učiteľ prvého stupňa - Príloha č. 2
3. Pozícia: pedagóg – informatika - Príloha č. 3
4. Pozícia: pedagóg – chémia - Príloha č. 4
5. Pozícia: pedagóg – matematika - Príloha č. 5

 

Názov a adresa zamestnávateľa:            ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1

                                                                Podjavorinskej 1

                                                                04011 Košice        

Vzdelanie:

Úplné stredné vzdelanie podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí o stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

                                                          

 

Všetky potrebné doklady zašlite  elektronicky na adresu: zs@zspodjavorke.edu.sk .

Kontaktná osoba: Valéria Zborovská, tel.: 055/6434003, zs@zspodjavorke.edu.sk Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

                                                                                                   Mgr. Milan Dulina

                                                                                               poverený riaditeľ školy

 

V Košiciach 16.05.2023

Prílohy

1. DOC 32 KB Príloha č. 1 Pozícia: pedagóg – telesná výchova
2. DOC 32 KB Príloha č. 2 Pozícia: pedagóg – učiteľ prvého stupňa
3. DOC 32 KB Príloha č. 3 Pozícia: pedagóg – informatika
4. DOC 32 KB Príloha č. 4 Pozícia: pedagóg – chémia
5. DOC 32 KB Príloha č. 5 Pozícia: pedagóg – matematika