Vedenie mesta chce zlepšiť dopravné napojenie v okolí Košickej futbalovej arény

Na jeseň budúceho roka by sa v novopostavenej Košickej futbalovej aréne (KFA) mal odohrať premiérový futbalový zápas. V súčasnosti je hotová 1. etapa KFA vrátane základov na tribúny za oboma bránkami z plánovanej II. a III. etapy. Do tejto chvíle tam bolo preinvestovaných takmer 17 miliónov eur, z čoho finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice predstavovali necelých 13 miliónov eur.

Na komplexné dobudovanie štadióna je potrebných nájsť ešte 4,7 milióna eur. Okrem toho bude potrebných aj ďalších 1,7 milióna na vybavenie štadióna. Spomínaná suma už zahŕňa aj náklady, ktoré budú potrebné na niektoré práce súvisiace s plánovanou výstavbou futbalovej akadémie FC Košice. Tá sa má začať stavať na jar budúceho roka. Mesto v tejto súvislosti už s klubom a investormi zo spoločnosti Slovak Sport Development podpísalo koncom novembra Memorandum o porozumení.  

Hoci slávnostné otvorenie KFA je naplánované až na začiatok budúcej futbalovej sezóny, vedenie mesta Košice spolu so svojimi partnermi sa okrem športového a finančného hľadiska fungovania nového futbalového štadióna podrobne zaujíma aj o jeho okolie.

Mesto zisťuje aj vlastníkov pozemkov v blízkosti štadióna, chce ich vyzvať na odstránenie odpadu

Za účasti najvyšších predstaviteľov mesta, KFA, DPMK, projektového manažéra KFA, zhotoviteľa stavby a ďalších kompetentných sa nedávno uskutočnilo pracovné stretnutie k zlepšeniu dopravného napojenia a obslužnosti KFA, vybudovaniu nových prístupových ciest pre chodcov, cyklochodníkov a vyčisteniu územia v okolí futbalového štadióna.

„Pozemky, na ktorých sa nachádza KFA síce patria mestu, avšak okolité pozemky majú prevažne súkromných vlastníkov. Nie sme spokojní s tým, že mnohé sú v zanedbanom stave a nachádza sa na nich aj množstvo odpadu. Našim odborným útvarom sme preto dali úlohu, aby čo najskôr zistili vlastníkov pozemkov pozdĺž komunikácie Pri Prachárni a vyzvali ich na odstránenie odpadu, ktorý je tam uložený v rozpore so zákonom,“ uviedol predseda predstavenstva KFA a námestník košického primátora Marcel Gibóda (nezávislý). 

M. Gibóda: Chceme zlepšiť dostupnosť celej lokality pre peších, cyklistov a MHD

Podľa jeho slov je pre mesto spolu s Útvarom hlavného architekta (ÚHA) a DPMK prioritou zrealizovať niektoré investície, ktoré by zlepšili dopravnú situáciu nielen v okolí KFA, ale do budúcnosti aj v rámci celej lokality. 

„Musíme sa už vopred pripraviť nielen na to akým spôsobom sa na štadión dostanú futbaloví fanúšikovia pred a po zápasoch, ale v našom záujme je zabezpečiť plán obslužnosti danej lokality ako celku. S riaditeľom dopravy DPMK Romanom Dankom a ďalšími kompetentnými sme sa zaoberali umiestnením zastávok autobusov pri komunikáciách, ktorá spájajú smer od predajne Möbelix k OC Hornbach, OC Optima a ďalších. Našim cieľom je zlepšiť dostupnosť celého tohto územia prostriedkami MHD ale aj pre peších a cyklistov,“ informoval.

V hre je aj napojenie KFA a OC Optima

Mesto hľadá aj najvhodnejšie riešenie pre opravu a dobudovanie chodníkov a cyklochodníkov pozdĺž komunikácie Pri prachárni s vyznačením nových prechodov k obchodným centrám. Tam však bude potrebné dohodnúť sa aj s ich vlastníkmi. Ďalším z možných návrhov je aj prebudovanie súčasnej križovatky pri KFA medzi Möbelixom a sídlom Východoslovenského futbalového zväzu na kruhový objazd. Mesto však chce v tejto súvislosti osloviť aj všetkých súčasných a budúcich investorov v tejto lokalite.

„V hre je takisto je pokračovanie cesty medzi KFA a predajňou Merkury marketu, ktorá v súčasnosti končí pri ploche, kde sa majú vybudovať ďalšie tréningové ihriská pre plánovanú akadémiu FC Košice. Ak by sa cesta predĺžila ešte o zhruba 100 metrov, vzniklo by aj napojenie na OC Optima, čo by takisto mohlo pomôcť pri riešení dopravnej situácie v celej lokalite,“ skonštatoval.

Zvažované dopravné stavby ešte zanalyzuje ÚHA, premiérovo im v tom pomôže aj nový software

Toto a prípadné iné riešenia však budú predmetom analýzy zo strany Útvaru hlavného architekta. viceprimátor ešte doplnil, že ÚHA premiérovo využije na prípravu a analýzu dopravných modelov v celej lokalite VŠA aj novozakúpený software na modelovanie dopravy. Ten dokáže určiť predpokladanú intenzitu dopravy, na základe čoho sa môže vybrať najvhodnejšie dopravné riešenie.