Prejsť na obsah

V troch mestských častiach pribudlo nové verejné osvetlenie

Mesto Košice pokračuje v investíciách do verejného osvetlenia. S cieľom zvýšiť bezpečnosť Košičanov sa dopĺňajú svetelné body v lokalitách, v ktorých doposiaľ chýbali.

V mestských častiach Juh, Západ a Sídlisko Ťahanovce pribudlo 21 nových stĺpov verejného osvetlenia so SMART LED svietidlami. Práce má na starosti košická spoločnosť K-TEL. V zmysle zmluvy majú byť hotové v auguste, podarí sa ich však dokončiť skôr. 

Celkové náklady predstavujú 82 355,95 eur s DPH a sú financované z rozpočtu mesta zo schváleného úveru účelovo určeného na obnovu verejného osvetlenia v Košiciach.

Investície do bezpečnosti obyvateľov

Na Juhu osvetľujú štyri nové SMART LED svietidlá chodníky pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) na Jantárovej ulici. Bezpečnejšie sa môžu cítiť aj obyvatelia na Sídlisku Ťahanovce na Varšavskej a Juhoslovanskej ulici, kde pribudlo päť nových stožiarov so SMART LED svietidlami.

Osvetlenie doposiaľ chýbalo aj v parku na Ružínskej ulici v mestskej časti Západ. Chodníky v tejto lokalite budú osvetlené vďaka 10 novým stĺpom. Ďalšie dva stožiare sú umiestnené v kynologickom parku nad Poliklinikou Terasa. Vo všetkých troch lokalitách funguje osvetlenie v skúšobnej prevádzke.

Tento týždeň bola podpísaná aj zmluva v hodnote 15 307,82 eur s DPH na osem fotovoltických setov verejného osvetlenia. Osadené budú v medzigarážovom priestore na Michalovskej ulici v mestskej časti Západ a vo výbehoch pre psov v Parku duklianskych obetí a na Hroncovej ulici na Severe.

Vlani sa dopĺňalo osvetlenie na Severe a KVP

V závere minulého roka pribudlo 17 nových svetelných bodov aj v mestských častiach Sever a Sídlisko KVP.  Na Severe pribudli stožiare so SMART LED svietidlami na Krupinskej ulici, medzi ulicami Nitrianska a Stará spišská cesta, a tiež popri chodníku v parku, ktorý spája ulice Kustrova a Čárskeho. Na Kustrovej ulici sa zároveň vymenil aj rozvádzač verejného osvetlenia za SMART rozvádzač s diaľkovým riadením.

Na Sídlisku KVP osvetľuje deväť nových SMART LED svietidiel chodník na Triede KVP pri zastávke MHD Starozagorská (v smere na sídlisko), v úseku od čerpacej stanice po križovatku s ulicou Jána Pavla II. Práce zrealizovala spoločnosť EGC a rozpočet mesta vyšli na 116 585 eur s DPH.

Všetky nové stĺpy verejného osvetlenia budú postupne označené aj nálepkami s QR kódmi pre jednoduchšie nahlasovanie porúch. Občania tak budú môcť prostredníctvom svojho mobilného telefónu oskenovať QR kód na stĺpe a on-line nahlásiť nefunkčnosť osvetlenia alebo iný problém do systému evidencie porúch.