Prejsť na obsah

Územný plán obce Budimír - Rozsah hodnotenia

Obstarávateľ Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír, predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente príslušnému orgánu.