Prejsť na obsah

Územný plán obce Budimír

 

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.12.2021 mu bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán obce Budimír“.

 Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír predložil na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o spracovaní zadania strategického dokumentu (ďalej len oznámenie)  „Územný plán obce Budimír“.