Prejsť na obsah

UŠ Košice - Pod Furčou

Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry, stav zmien a doplnkov marec 1997 - uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 2,62 MB UŠ Košice Pod Furčou, marec 1997 Regulatívy pre funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia
2. PDF 1,4 MB UŠ Košice Pod Furčou, marec 1997 V4 - Návrh technickej infraštruktúry
3. PDF 1,6 MB UŠ Košice Pod Furčou, marec 1997 V3 - Návrh dopravy
4. PDF 1,63 MB UŠ Košice Pod Furčou, marec 1997 V2 - Komplexný urbanistický návrh