Prejsť na obsah

UŠ IBV Suchá dolina

Urbanistická štúdia individuálnej bytovej výstavby Suchá dolina.

Prílohy

1. PDF 950,37 KB UŠ IBV Suchá dolina Komplexný urbanistický návrh