Prejsť na obsah

Urbanisticko-historický výskum Kasárenské námestie v Košiciach

I. Analytická časť, kapitoly A-F

II. Fotodokumentácia, veduty

III. Grafická dokumentácia rozbory

IV. Návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia, kapitola G

 

Prílohy

1. PDF 26,58 MB I. Analytická časť Textová časť, kapitoly A-F
2. PDF 2,83 MB II.A Veduty Veduty
3. PDF 19,03 MB II.B Fotodokumentácia Fotodokumentácia
4. PDF 21,88 MB III.A Historické mapy Rozbory
5. PDF 3,05 MB III.B Ortofotomapy Rozbory
6. ZIP 7,29 MB III.C Grafická dokumentácia Grafická dokumentácia
7. PDF 9,44 MB IV. Návrh zásad Textová časť
8. ZIP 1,58 MB IV. Návrh zásad Grafická časť