Prejsť na obsah

ÚPN Z Krásna nad Hornádom

Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy,  návrhu technickej infraštruktúry a záväzné regulatívy -  uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 10,55 MB ÚPN-Z Košice - Krásna nad Hornádom Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy Úplné znenie 2016
2. PDF 6,32 MB ÚPN-Z Košice - Krásna nad Hornádom Návrh technickej infraštruktúry Úplné znenie 2016
3. ZIP 11,54 MB ÚPN-Z Košice - Krásna nad Hornádom Záväzné regulatívy územného rozvoja ZaD ÚPN Z Krásna nad Hornádom 1997 - 2016