Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Ťahanovce

Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh Technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo a energetika, CO doložka ,a Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby  - uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 551,79 KB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Širšie vzťahy
2. PDF 3,21 MB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy -doplnok 2017
3. PDF 2,68 MB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Návrh technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo
4. PDF 2,56 MB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Návrh technickej infraštruktúry - energetika
5. PDF 2,57 MB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce CO doložka
6. PDF 2,16 MB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby
7. PDF 1,74 MB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Záväzná časť Ťahanovce
8. PDF 364,82 KB ÚPN-Z Košice - Ťahanovce Textová časť ZaD 2014-doplnok 2017