Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Slivník

Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia   - uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 884,59 KB ÚPN Z Košice - Slivník Širšie vzťahy
2. PDF 1,29 MB ÚPN Z Košice - Slivník Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy
3. PDF 1,04 MB ÚPN Z Košice - Slivník Technická infraštruktúra - voda ,kanál, teplo
4. PDF 1 MB ÚPN Z Košice - Slivník Technická infraštruktúra – zásobovanie elektrinou a plynom
5. PDF 1,11 MB ÚPN Z Košice - Slivník Regulačný výkres
6. PDF 737,19 KB ÚPN Z Košice - Slivník CO doložka
7. PDF 771,02 KB ÚPN Z Košice - Slivník Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
8. PDF 1,42 MB ÚPN Z Košice - Slivník Záväzná časť – regulatívy priestorového usporiadania územia