Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII.

Komplexný urbanistický návrh , návrh technického vybavenia , regulatívy a úplné znenie VZN č. 40, stav zmien a doplnkov júl 2015 ÚPN-Z  Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII. – uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 1,76 MB Komplexný urbanistický návrh stav zmien a doplnkov (ZaD) júl 2015
2. PDF 1,7 MB Návrh technického vybavenia stav zmien a doplnkov (ZaD) júl 2015
3. PDF 83,02 KB Regulatívy priestorového usporiadania územia stav ZaD júl 2015
4. RTF 63,86 KB Úplné znenie VZN č. 40 stav ZaD júl 2015