Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD


Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a doprava, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres , doložka CO, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb, priečne rezy a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia   - uvedené v prílohe

Prílohy

1. ZIP 1,84 MB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Širšie vzťahy
2. ZIP 1,09 MB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Komplexný urbanistický návrh a doprava
3. ZIP 1,15 MB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Návrh technickej infraštruktúry
4. ZIP 1,13 MB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Regulačný výkres
5. ZIP 788,55 KB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Doložka CO
6. ZIP 443,08 KB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Priečne rezy
7. ZIP 824,32 KB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
8. PDF 498,68 KB ÚPN-Z Košice – Rozália - 12RD Záväzná časť – regulatívy priestorového usporiadania územia