Prejsť na obsah

ÚPN Z Košice - POD BANKOVOM

Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulačných priestorov, CO doložka, schéma záväzných  častí a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť – uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 1,99 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Širšie vzťahy
2. PDF 2,14 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Komplexný urbanistický návrh A
3. PDF 883,2 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Komplexný urbanistický návrh B
4. PDF 1,67 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná dopravná vybavenosť A
5. PDF 903,95 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná dopravná vybavenosť B
6. PDF 1,48 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť –vodné hospodárstvo A
7. PDF 671,34 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť –vodné hospodárstvo B
8. PDF 638,29 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť –vodné hospodárstvo C
9. PDF 1,22 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť –vodné hospodárstvo D
10. PDF 1,07 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť – energetika A
11. PDF 730,03 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť – energetika B
12. PDF 1,29 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Verejná technická vybavenosť – energetika D
13. PDF 2,06 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Priestorová a funkčná regulácia územia A
14. PDF 783,83 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Priestorová a funkčná regulácia územia B
15. PDF 1,12 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Vymedzenie regulovaných priestorov A
16. PDF 670,6 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Vymedzenie regulovaných priestorov B
17. PDF 494,32 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Vymedzenie regulovaných priestorov C
18. PDF 1,29 MB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Doložka CO A
19. PDF 872,99 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Doložka CO B
20. PDF 728,12 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
21. PDF 619,42 KB ÚPN Z Košice – POD BANKOVOM Záväzná časť