Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Myslava

Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava  október 2014 - uvedené v prílohe

 

 

Prílohy

1. PDF 2,92 MB ÚPN Z Košice–Myslava stav ZaD október 2014 V1 – Širšie vzťahy
2. PDF 6,64 MB ÚPN Z Košice–Myslava stav ZaD október 2014 V2 – Komplexný urbanistický návrh
3. PDF 4,08 MB ÚPN Z Košice–Myslava stav ZaD október 2014 V3 – Návrh technickej infraštruktúry
4. ZIP 2,29 MB ÚPN Z Košice–Myslava stav ZaD október 2014 Záväzná časť, regulatívy