Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Kavečany

Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry a regulatívy priestorového usporiadania územia - uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 2,39 MB ÚPN-Z Košice - Kavečany, stav ZaD marec 2018 V1 - Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy
2. PDF 1,86 MB ÚPN-Z Košice - Kavečany, stav ZaD marec 2018 V2,3 - Spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry
3. ZIP 2,73 MB ÚPN-Z Košice - Kavečany, stav ZaD marec 2018 Regulatívy pre usporiadanie územia