Prejsť na obsah

ÚPN Z Košice - DOMINO


Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia   - uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 1,8 MB ÚPN Z Košice - DOMINO Širšie vzťahy
2. PDF 1,1 MB ÚPN Z Košice - DOMINO Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy
3. PDF 1,1 MB ÚPN Z Košice - DOMINO Technická infraštruktúra - voda ,kanál, plyn, teplo
4. PDF 1 MB ÚPN Z Košice - DOMINO Technická infraštruktúra - zásobovania elektrikou
5. PDF 1,2 MB ÚPN Z Košice - DOMINO Regulačný výkres
6. PDF 950,75 KB ÚPN Z Košice - DOMINO CO doložka
7. PDF 3,04 MB ÚPN Z Košice - DOMINO Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
8. PDF 613,67 KB ÚPN Z Košice - DOMINO Záväzná časť – regulatívy priestorového usporiadania územia