Prejsť na obsah

ÚPN-Z IV. stavba OS Ťahanovce

Komplexný urbanistický návrh - návrh regulačného plánu, Návrh dopravy, Návrh technickej infraštruktúry - kolektorové trasy, horúcovod, elektrická energia, slaboprúdové zariadenia, plynovod, vodovod a kanalizácia, Návrh civilnej ochrany a Regulatívy územného rozvoja územia, stav zmien a doplnkov december 2009 - uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 1,15 MB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V2b - Návrh Regulačného plánu
2. PDF 1,1 MB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V3b - Návrh dopravy
3. PDF 459 KB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V4c - Návrh technickej infraštruktúry - kolektorové trasy a horúcovod
4. PDF 475 KB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V5c - Návrh technickej infraštruktúry - elektrická energia a slaboprúdové zariadenia
5. PDF 472,27 KB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V6c - Návrh technickej infraštruktúry - plynovod
6. PDF 265,92 KB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V7b - Návrh technickej infraštruktúry - vodovod a kanalizácia
7. PDF 784,57 KB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 V8b - Návrh civilnej ochrany
8. PDF 637,56 KB ZaD ÚPN-Z IV. Stavby OS Ťahanovce, december 2009 Regulatívy územného rozvoja