Prejsť na obsah

ÚPN-Z Barca

Komplexný urbanistický návrh -výkresy A,B,C , návrh technickej infraštruktúry – výkresy A,B,C a záväzná časť- uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 4,54 MB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Komplexný urbanistický návrh A
2. PDF 3,13 MB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Komplexný urbanistický návrh B
3. PDF 539,98 KB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Komplexný urbanistický návrh C
4. PDF 3,83 MB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Návrh technickej infraštruktúry A
5. PDF 2,68 MB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Návrh technickej infraštruktúry B
6. PDF 448,96 KB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Návrh technickej infraštruktúry C
7. PDF 2,8 MB ÚPN – Z Barca stav ZaD september 2018 Záväzná časť