Prejsť na obsah

Termín predkladania PZ IÚI a zasadnutia Kooperačnej rady UMR Košice

Dovoľujeme si vás informovať o termíne ďalšieho zasadnutie Kooperačnej rady UMR Košice, ktoré  je plánované na koniec júna 2024, predmetom ktorého bude okrem iného výber a schvaľovanie PZ IÚI pre opatrenia, pre ktoré sú vyhlásené výzvy.

Termín na predkladanie PZ IÚI  na oddelenie administratívnych kapacít (AK UMR):  do 10.06.2024

 

Vypracované a žiadateľom podpísané formuláre PZ IÚI   je potrebné doručiť zamestnancom AK UMR na adresu: 

Mesto Košice

Oddelenie administratívnych kapacít UMR Košice

Trieda SNP 48/A

040 01 Košice