Prejsť na obsah

Študenti Jagelonskej univerzity navštívili Archív mesta Košice

Archív mesta Košice zapísal do svojich dejín prvú návštevu študentov histórie Jagelonskej univerzity v Krakove, ktorí pri študijnej ceste za poznaním histórie bývalého Uhorského kráľovstva navštívili Archív mesta Košice, ako jeden z najvýznamnejších archívov na Slovensku.

Takýto prívlastok dal nášmu archívu v úvode návštevy univerzitný profesor Inštitútu histórie Jagelonskej univerzity v Krakove, Prof. S. A. Sroka, ktorý sa zaoberá stredovekými dejinami a špecializuje sa na uhorsko-poľské vzťahy.
 
Malopoľsko a východné Slovensko, Krakov a Košice oddeľuje síce od seba hrebeň Karpát, no celé tisícročie sú si blízke tým, že sa vyvíjali tom istom duchovnom a kultúrnom prostredí. Veľmi zaujímavú kapitolu dejín vzájomných vzťahov Košíc a Krakova predstavujú obchodné vzťahy. Medzinárodné obchodné spojenie na trase Košice – Krakov určila dohoda poľského kráľa Kazimíra III. a uhorského kráľa Karola Róberta už v r. 1335. Doslova unikátnou je zmluva zo 4. marca 1394, ktorá potvrdzuje dohodu vzájomných výhod a ústupkov v obchodovaní kupcov Košíc a Krakova. Takúto dohodu dnes môžu uzatvárať iba 2 štáty a nie mestá. Polovica poľskej orlice, ako doklad veľmi úzkych vzťahov s Poľskom je v našej štvrtej erbovej listine. Nielen tú, ale aj všetky najvýznamnejšie dokumenty archívu, špeciálne dokumenty viažúce sa na Krakov, im predstavili pracovníci archívu.

Obaja vedúci inštitúcií prejavili záujem o ďalšiu užšiu spoluprácu na grantových projektoch cezhraničnej spolupráce a vôľu podporiť úsilie mesta Košice o partnerstvo s mestom Krakov.

ZDROJ: Mária Hajduová - vedúca referátu Archív mesta Košice