Prejsť na obsah

Strelecká súťaž v Komárne

Dňa 16. mája 2014 na strelnici ŠSK ROYAL Komárno, Bašta IV. sa konal 17. ročník medzinárodnej streleckej súťaže Mestských a obecných polícií zo služobných zbraní o putovný pohár primátora mesta Komárna. Na tejto najstaršej streleckej súťaži mestských polícií sa zúčastnili aj strelci Mestskej polície Košice.
Súťažilo sa v streľbe na vzdialenosť 25 m. V prvej disciplíne 3+10 výstrelov na pevný kruhový terč, v druhej 10 výstrelov na otočný, kruhový terč, ktorý bol viditeľný iba na 3 sekundy, počas ktorých museli pretekári cieľ zasiahnuť. Súčet obidvoch kôl určil konečné poradie.
V konkurencii 14 družstiev, pri účasti 56 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska sa naše družstvo umiestnilo na 3. mieste.
1. MsP Prievidza 640 b.
2. MsP Nitra 587 b.
3. MsP Košice 533 b.
Súťažilo aj 5 žien, ktoré boli zvlášť ocenené. Zvíťazila naša Eva Schirok výkonom 127 bodov. Ceny pre víťazov odovzdal primátor mesta Komárna, p. MUDr. Anton Marek a náčelník MsP Komárno Ľudovít Rozsnyó.
V daždivom počasí účastníci turnaja diskutovali nielen o streľbe, no vymenili si aj množstvo pracovných skúseností. Podujatie bolo výborne zorganizované, pre účastníkov bolo zdrojom pekných športových skúsenosti.
Strelnica je vybudovaná v bývalej vodnej priekope Komárňanskej vojenskej pevnosti, kde je zapísaných celkom 54 kultúrnych pamiatok. Aj z toho dôvodu nám organizátori zabezpečili odbornú sprievodkyňu, ktorá napriek nepriaznivému počasiu nás ochotne previedla týmto monumentálnym objektom.

Pozri:
http://ahojkomarno.sk/spravy/medzinarodna-strelecka-sutaz-mestskych-policajtov/
http://komarnodnes.sk/komarnanska-pevnost-komaromi-erod/

Zdroj: MsP Košice