Prejsť na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente