Prejsť na obsah

Správy o výsledku kontrol vykonaných v II. polroku 2010

Výsledkom z kontrolnej činnosti podľa plánu kontrol na II. polrok 2010 sú správy o výsledku kontrol:

- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za
  obdobie rokov 2008 a 2009 v Zoologickej záhrade Košice
- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v
  Správe majetku mesta Košice s.r.o. za obdobie rokov 2008 a 2009
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2009 na
  ZŠ Tomášikova č.31 v Košiciach
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2009 na
  ZŠ Park Angelinum č.8 v Košiciach
- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v 
  Bytovom podniku mesta Košice s.r.o. za obdobie rokov 2009 a I.polrok 2010

 

SPRÁVY  SÚ  ZOBRAZENÉ  NA  STRÁNKE  VPRAVO  HORE        P R Í L O H Y  &

Prílohy

1. PDF 493,7 KB Stanovisko a opatrenia ZOO Košice
2. PDF 1011,94 KB Stanovisko a opatrenia SMMK s.r.o.
3. RTF 325,78 KB Správa BPMK s.r.o.
4. PDF 943,49 KB Stanovisko a opatrenia BPMK s.r.o.
5. PDF 387,69 KB Stanovisko a opatrenia ZŠ Park Angelinum 8, Košice
6. RTF 176,65 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2009 v ZŠ Park Angelinum 8, Košice
7. RTF 846,29 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZOO Košice
8. RTF 393,94 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v SMMK s.r.o.
9. RTF 154,94 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2009 v ZŠ Tomášikova 31, Košice