Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2017

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:

 - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A,

 - Základná škola Mládežnícka 3,

 - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Garbiarska 4,

 - Základná škola Tomášikova 31,

 - Materská škola Palárikova 22,

 - Materská škola Zuzkin park 2,

 - Základná škola Jantárová 6, 

- Základná škola Belehradská 21,

- Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 

- Jazyková škola Užhorodská 8,

- Základná škola Hroncova 23, 

- Bytový podnik mesta Košice s. r. o. Južné nábrežie 13.