Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2018

Bytový podnik mesta Košice s. r. o. Južné nábrežie 13,

Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A,

Základná škola Hroncova 23,

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Žižkova 4,

Základná škola Slobody 1,

Základná škola Bernolákova 16,

Materská škola Trebišovská 11,

Školská jedáleň Bernolákova 16,

Základná škola Fábryho 44,

Základná škola Slobody 1,

Základná škola Bernolákova 16,

Základná škola Kežmarská 28,

Základná škola Nám. L. Novomeského 2,

Základná škola Fábryho 44,

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Žižkova 4,

Materská škola Trebišovská 11,

Materská škola Čordákova 17,

Materská škola Za Priekopou 57,

Mestské lesy Košice a. s., Južná trieda 11,

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s. r. o. Košice, Komenského 7,

K 13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2,

Creative Industry Košice n. o., Kukučínova 2,

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6,

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s. r. o. Košice, Komenského 7,

Základná škola Jenisejská 22.