Prejsť na obsah

Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti MsP Košice od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020