Prejsť na obsah

Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

NÁZOV PROJEKTU Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

LOGO PROGRAMU

   

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Fondom na podporu športu

MIESTO REALIZÁCIE   Košice – mestská časť Staré mesto

CELKOVÉ NÁKLADY   3 269 189,16 EUR s DPH
VÝŠKA NFP
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY   1 250 000 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM Fond na podporu športu,
Program: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2021/004

POSKYTOVATEĽ   Fond na podporu športu
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie technickej úrovne a kvality športovej haly Angels aréna na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach.

OPIS PROJEKTU
Zámerom projektu je rozvoj a obnova športovej infraštruktúry v meste Košice – starej športovej haly, čím prispejeme k zlepšeniu podmienok realizácie športových činností a to vrcholového športu, športu mládeže vrátane zdravotne postihnutých. Po rekonštrukcii a modernizácii športovej haly budú môcť športovci, športové kluby, mládežnícke športové organizácie a školy využívať obnovenú halu na rôzne druhy športov ako sú basketbal, volejbal (nižších kategórií), futsal, športová streľba, karate, MMA, taekwondo, florbal, kickbox, ďalej bude športová kondičná príprava, príprava športových reprezentantov vrátane jej bezodplatného využitia. Angels arena bola v roku 2021 na FnPŠ nahlásená ako jedna zo 6 hál národného významu pre basketbal. Obnova a modernizácia športovej haly bude realizovaná v súlade s vyhláškou s technickými požiadavkami vyhlášky 532/2002 Z.z. o bezbariérovom prístupe osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavnou aktivitou projektu je modernizácia a rekonštrukcia športovej haly Angels aréna

VÝSTUPY PROJEKTU
Zrekonštruovaná a zmodernizovaná športová hala

ZAČIATOK REALIZÁCIE   02/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE   09/2023
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   realizácia

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/