Situácia sa zhoršuje, na košických ZŠ je už 1100 žiakov v karanténe

Zhoršená epidemiologická situácia v metropole východu sa prejavuje aj v náraste počtu žiakov a tried na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré kvôli pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a s nimi súvisiacej karanténe museli prejsť na dištančnú formu vzdelávania.

Kým ešte pred týždňom bolo v karanténe 28 tried na košických základných školách, v pondelok 20. septembra ich počet tried vzrástol až o vyše polovicu na 43. Ako uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, podľa hlásení riaditeľov sa v súčasnosti ochorenie Covid 19 vyskytuje u 50 žiakov na 16 základných školách v meste.

Počet žiakov v karanténe vzrástol za týždeň o 400

„Dobrou informáciou je len to, že oddnes už môžu chodiť do školy opäť deti z Kežmarskej 30 a Krosnianskej 2, ktoré boli v karanténe prakticky od začiatku školského roka. Na druhej strane v našich školách momentálne evidujeme až 50 žiakov, dvoch učiteľov a jedného nepedagogického zamestnanca, ktorí sú pozitívni na nový koronavírus. Najhoršia situácia je na ZŠ Krosnianska 4, kde ochorelo až 15 žiakov a na dištančnú výučbu muselo oddnes nastúpiť ďalších sedem tried. Celkovo je na tejto škole v karanténe už takmer 250 žiakov. Na 34 ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v celých Košiciach je to dokopy 1100, pričom pred týždňom ich bolo len 700“ 

Keďže epidemiologická situácia na školách sa rovnako ako v celom meste žiaľ každým dňom zhoršuje, vyzýva Beáta Lopušniaková všetkých zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky odporúčania a nariadenia RÚVZ a urobili tak všetko pre spomalenie šírenia tohto ochorenia.