Prejsť na obsah

RP OC Košice -Terasa

Komplexný urbanistický návrh, technická infraštruktúra, regulatívy územného rozvoja, stav zmien a doplnkov marec 2014 - uvedené v prílohe
Prílohy

1. PDF 2,6 MB RP OC Košice-Terasa stav ZaD marec 2014 V2 - Komplexný urbanistický návrh
2. PDF 2,11 MB RP OC Košice-Terasa stav ZaD marec 2014 V3 - Návrh technickej infraštruktúry
3. PDF 1,99 MB RP OC Košice-Terasa,2000 Záväzná časť, regulatívy pre funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia - marec 2000
4. PDF 87,5 KB RP OC Košice-Terasa,2001 Záväzná časť, regulatívy pre funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia - september 2001
5. PDF 3,28 MB RP OC Košice-Terasa,2014 Záväzná časť, regulatívy pre funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia - marec 2014