Prejsť na obsah

RP - Námestie osloboditeľov Košice

Komplexný návrh, návrh dopravy, technická infraštruktúra-vodné hospodárstvo, technická infraštruktúra-energetika, verejnoprospešné stavby, regulatívy územného rozvoja a schvaľovacia doložka, júl 2013 - uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 3,18 MB RP Nám. osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 V1 - Komplexný návrh
2. PDF 2,19 MB RP Nám.osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 V2 - Doprava
3. PDF 2,07 MB RP Nám.osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 V3 - Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo
4. PDF 1,91 MB RP Nám.osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 V4 - Technická infraštruktúra - energetika
5. PDF 2,17 MB RP Nám.osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 V11 - Verejnoprospešné stavby
6. PDF 100,06 KB RP Nám.osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 Schvaľovacia doložka
7. ZIP 1,06 MB RP Nám.osloboditeľov Košice stav ZaD júl 2013 Záväzná časť, regulatívy územného rozvoja