Prejsť na obsah

Rekonštrukcia električkových tratí sa blíži do svojho finále

Na dnešnom štatutárnom kontrolnom dni stavby Modernizácie električkových tratí (MET) dnes námestník primátora Martin Petruško a Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s. informovali, že termín dokončenia 31.8. 2018 by už nemal byť ničím ohrozený. K dnešnému dňu sú do definitívnej polohy osadené všetky koľaje, kompletizuje sa povrchová úprava koľajiska, dokončujú sa zastávky a priľahlé komunikácie.

Môžem s radosťou konštatovať, že projekt MET je v poslednej fáze. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na projekte podieľali a pričinili sa o to, že stavba bude v zmluvnom termíne stavebno-technicky ukončená," povedal Ing.Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

V tejto súvislosti je potrebné opätovne zdôrazniť, že ak bude stavba v termíne ukončená, neznamená to, že hneď budú jazdiť električky. Je nevyhnutné, aby následne prebehli kolaudačné konania a všetky nevyhnutné administratívne procesy, ktoré sa s takýmito stavbami spájajú. Zhotoviteľ už ale v týchto dňoch pripravuje potrebné podklady na to, aby spomínané procesy prebehli bez problémov.

Pre nás je veľmi dôležité aby sme čím skôr uvoľnili komunikácie pre osobné automobily, ale aj mestskú hromadnú dopravu, tak aby premávka mohla začať fungovať bez všetkých obmedzení, ktoré si stavba vyžiadala," doplnil námestník primátora, Martin Petruško.

Vzhľadom na to, že celá stavba je financovaná ako modernizácia električkových tratí a k nim bezprostredne priľahlých komunikácií, Mesto Košice sa rozhodlo nad rámec projektu zafinancovať aj opravy ďalších cestných úsekov a chodníkov v týchto lokalitách. Rovnako ako v minulosti v prípade komunikácií na Boženy Nemcovej, Zimnej a Komenského, mesto z vlastného rozpočtu opravuje v súčasnosti komunikácie na Triede SNP a Moldavskej. Snahou mesta je komplexne zrekonštruovať tieto lokality, ktoré budú slúžiť Košičanom dlhé roky, a pozdvihnúť tak komfort dopravy nielen električkami, ale aj automobilmi.