Prejsť na obsah

Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice

Komplexný urbanistický návrh , verejné technické a dopravné vybavenie ,priestorová a funkčná regulácia a regulatívy   -  uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 2,44 MB Komplexný urbanistický návrh stav zmien a doplnkov október 2015
2. PDF 1001,52 KB Verejné technické a dopravné vybavenie stav zmien a doplnkov október 2015
3. PDF 2,38 MB Priestorová a funkčná regulácia stav zmien a doplnkov október 2015
4. ZIP 163,4 KB Regulatívy priestorového usporiadania územia stav zmien a doplnkov október 2015