Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

KULTÚRNA JESEŇ V KOŠICIACH

O K T Ó B E R  

 
 
19.10.2021 o 18.00 Evanjelický kostol, Mlynská 23
Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu
plagát v galérii k článkom
 
 
P R E B I E H A J Ú C E   V Ý S T A V Y  
 
ŽIGMUND BUBICS biskup, umelec, donátor
od 20. 5. 2021 
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Historická účelová budova, Nám. Maratónu mieru 2
plagát v galérii k článkom