Prejsť na obsah

Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

KULTÚRNA JESEŇ V KOŠICIACH

N O V E M B E R

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA

6.11. - 20.11.2022
program v prílohe
 
Kostol Najsvätejšej Trojice (Pemonštráti), Hlavná 67, 18.00
6.11.2022  MUSICA CORDIS
20.11.2022 STABAT MATER
plagát v galérii k článkom
 
Átrium Teologickej fakulty, Hlavná 89, 17.30
7.11.2022  Ľubo Michalko: SRDCE CHVÁLY
otvorenie výstavy
14.11.2022 Anton Konečný: V SLUŽBE JEDNOTY
prezentácia knihy
15.11.2022 Paľo Ondrík: Človek... A čo s ním
hudobno-poetický večer
plagát v galérii k článkom
 
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná 81
12.11.2022  SPEVY z TAIZÉ 
19.00 
18.11.2022 TE DEUM LAUDAMUS pri príležitosti založenia Zboru sv. Cecílie
18.00  
plagát v galérii k článkom
 
KINO ÚSMEV, Kasárenské nám. 1, 18.00
10.11.2022 CESTOATEĽSK0 KINO, Cesta do Compostely
plagát v galérii k článkom
 
Evanjelický kostol, Mlynská 23, 17.00
13.11.2022 EKUMENICKÝ KONCERT
plagát v galérii k článkom
 
Scéna Jorik, Tajovského 4, 19.00
16.11.2022 Karol Wojtyla: LÚČE OTCOVSTVA
plagát v galérii k článkom
 

Prílohy

1. PDF 406,76 KB Festival sakrálneho umenia programový bulletin