Prejsť na obsah

POZINKOVACIA LINKA č.3

Oznamujem občanom, že dňa 24.10.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci, doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti:

„Pozinkovacia linka č.3."

Navrhovaná činnosť bude umiestnená na území Košického kraja, v okrese Košice II. na k. ú. Železiarne, v severnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie novej prevádzky Pozinkovacej linky č.3 spolu s rozšírením výroby ochranných atmosfér HNX, z dôvodu zvýšenia kapacity a rozšírenia sortimentu výroby pozinkovaných plechov.

Predmetné záverečné stanovisko č.: 787/2005-1.6/hp zo dňa 26.9.2005 vydané Ministerstvom životného prostredia SR je zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice. K nahliadnutiu je v kancelárii č. D-321 v budove Magistrátu mesta Košice. Je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo kópie každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu jedného mesiaca t.j. do 21.11.2005.


JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice