Petícia za zabezpečenie zvýšenej frekvencie vývozu komunálneho, plastového a papierového odpadu