Petícia za urýchlené a bezodkladné riešenie havarijného stavu objektu Zauhľovne