Petícia proti umiestneniu stavby pod názvom ,,Nadstavba a rekonštrukcia viacúčelového objektu“ a novostavba nízkopodlažného bytového domu“

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

,,Petícia proti umiestneniu stavby pod názvom ,,Nadstavba a rekonštrukcia viacúčelového objektu“ a novostavba nízkopodlažného bytového domu“

Prílohy