Petícia proti návrhu urbanistickej štúdie Košice - Pereš v lokalite Krásnohorská ulica

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

„Petícia proti návrhu urbanistickej štúdie Košice - Pereš v lokalite Krásnohorská ulica“