Petícia proti dlhodobému nájmu bytu číslo 1 na prízemí bytového domu na Študentskej 10 v Košiciach