Petícia obyvateľov lokality IBV Pri mlyne a IBV Pri Ihrisku Mestskej časti Košice – Krásna

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

,,Petícia obyvateľov lokality IBV Pri mlyne a IBV Pri Ihrisku Mestskej časti Košice – Krásna“