Prejsť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Košice- verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003437 účastníkom konania o možnosti oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k motorovému vozidlu Ford Escort, EČV: KE 566EP (VIN:VF0NXXGCANVB57255) nadobudne štát.